De specialist in patiëntvriendelijke oplossingen

Vragen of advies? Bel: +31 (0) 50 528 04 98

Disclaimer

Disclaimer Cobra Medical

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Disclaimer E-mail 

De informatie uit deze e-mail (en in eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Cobra Medical BV kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

The information contained in this e-mail (and any attachments) is exclusively intended for the addressee(s). Use of this information by anyone other than the addressee(s) is prohibited. The said information may be confidential and subject to the obligation of secrecy. If you are not (one of) the addressee(s), please notify the sender and delete this e-mail. Cobra Medical BV cannot guarantee the security and reliability of e-mail as a means of communication and accepts no liability for any losses incurred as a result of the use of this method of communication. 

Les informations contenues dans cet e-mail (et les annexes éventuelles) s’adressent exclusivement au(x) destinataire(s). Leur utilisation par des tiers est interdite. Ces informations peuvent être de nature confidentielle et tomber sous le sceau du secret. Si vous n’êtes pas destinataire de cet e-mail, veuillez en informer l’expéditeur et le détruire. Cobra Medical BV ne peut pas garantir la sécurité et la fiabilité de la communication par e-mail et n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage résultant de l’utilisation de l’e-mail.

Vragen of advies?

Bel: +31 (0) 50 528 04 98
info@cobramedical.com